Finansiering

Rådgivning enligt rättshjälpslagen

Advokat Daniel Möller lämnar rådgivning enligt rättshjälpslagen till privatpersoner. Det innebär att vi lämnar rådgivning enligt en fast avgift som fastställs för varje år. För 2024 är avgiften 1 914 kr/timme (inkl moms). Rådgivningen lämnas vid ett personligt möte. Oftast tar mötet ca en timme, men man kan får rådgivning enligt rättshjälpslagen upp till två timmar.

Om rådgivningen gäller en tvist och advokatbyrån åtar sig uppdraget att företräda dig tittar vi på möjligheten att finansiera uppdraget genom rättsskydd eller rättshjälp (se nedan). 

Rättsskydd

Rättsskydd finns i de flesta hemförsäkringar (för dig som privatperson) och företagsförsäkringar (för näringsidkare och juridiska personer) och kan om villkoren är uppfyllda tas i anspråk när du hamnar i en tvist. Rättsskyddsförsäkringen ersätter normalt dina rättegångskostnader och även motpartens om du döms att betala dem.

Ersättningen från rättsskyddsförsäkringen begränsas normalt av ett beloppstak. Du betalar också en självrisk. Du kan läsa mer i dina försäkringsvillkor om vilka tvister som försäkringen gäller för, om din självrisk och vilka eventuella begränsningar som finns.

Vid din första konsultation med advokaten går ni igenom om det finns möjlighet att söka rättsskydd, och advokaten ansöker därefter hos ditt försäkringsbolag.

Rättshjälp

Om du inte har en rättsskyddsförsäkring, eller om villkoren i försäkringen gör att du inte kan ta din försäkring i anspråk, kan du under vissa förutsättningar ansöka om rättshjälp. Om du beviljas rättshjälp betalar du en rättshjälpsavgift som utgör en viss andel av dina totala rättegångskostnader.

Möjligheten till rättshjälp, liksom rättshjälpsavgiftens storlek, är kopplad till din inkomst. Rättshjälpsavgiften är som lägst 2 % och som högst 40 % av dina rättegångskostnader. Till skillnad från rättsskyddet täcker rättshjälpen inte din motparts rättegångskostnader.

Vid din första konsultation med advokaten går ni igenom om det finns möjlighet att söka rättshjälp och fyller i så fall gemensamt i ansökan.

Advokatbyrån fakturerar rättshjälpsavgiften löpande.

Betalningsalternativ

Vid klientuppdrag sker betalning normalt sett mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar.

Rådgivning enligt rättshjälpslagen kan även betalas vid besöket med kort eller swish.

Notarius-publicus-uppdrag betalas alltid vid besöket med kort, swish eller kontant.