Advokat Daniel Möller är ny notarius publicus i Kalmar kommun

Länsstyrelsen i Kalmar län har den 13 december förordnat advokat Daniel Möller att fr.o.m. den 1 januari 2020 vara notarius publicus i Kalmar kommun.

Notarius publicus är ett latinskt uttryck som betyder ”offentlig notarie” eller ”offentligt sekreterare”. Notarius publicus vanligaste uppgifter är att vidimera namnteckningar på olika typer av dokument, t.ex. fullmakter, att vidimera kopior av dokument och att förse dokument med apostille.