Notarius Publicus

OBS! Tidsbokning krävs!

Tfn 0480-46 69 00

Notarius publicus är ett latinskt uttryck som betyder ”offentlig notarie” eller ”offentlig sekreterare”. Det är länsstyrelsen som utser notarius publicus.

Notarius publicus vanligaste uppgifter är att vidimera (intyga) namnteckningar på olika typer av dokument, t.ex. fullmakter eller myndighetsblanketter, att vidimera kopior av dokument och att förse dokument med apostille.

Advokat Daniel Möller är utsedd av Länsstyrelsen i Kalmar län till notarius publicus i Kalmar kommun. Oavsett om du är bosatt i Kalmar kommun eller någon annan del av Sverige är du välkommen att vända dig till notarius publicus i Kalmar. Tidsbokning krävs. Ring tfn 0480-46 69 00 för att boka tid.

Du betalar för notarius publicus tjänster. Du kan betala med kort eller kontant (kortbetalning föredras). Se de vanligaste priserna nedan. 

OBS!
Tidsbokning krävs

Viktigt att tänka på vid vidimering av namnteckning

Viktigt att tänka på vid apostille

Viktigt att tänka på vid vidimering av kopior

Viktigt att tänka på vid andra typer av vidimeringar 

Priser

Bestyrkande av namnteckning (upp till tre namn på ett dokument)
500 kr

Fler namn (pris per namn som tillkommer)
50 kr

Bestyrkande av fotokopia
500 kr

Levnadsintygande
500 kr

Apostille
500 kr

Vid resa till förrättning

Restid
1 688 kr/tim

Milersättning
46 kr/mil

Biträdande notarius publicus

I Kalmar kommun har länsstyrelsen förordnat en biträdande notarius publicus. Biträdande notarius publicus tjänstgör när ordinarie notarius publicus inte är tillgänglig.

Biträdande notarius publicus i Kalmar kommun är:

Advokat Nelly Rasmussen Sjöstedt
AdvokatFirman Kronan
Telefon 0480-45 99 00