Verksamhetsområden

Målsägandebiträde

Försvarare

Särskild företrädare för barn

Vårdnad, boende, umgänge

Ekonomisk familjerätt

Arbetsrätt

Asylrätt