Daniel Möller

Daniel Möller är född och uppvuxen i Kalmar. Han arbetade från 1998 till 2008 som förhandlingsombudsman på Hotell- och Restaurangfacket och var samtidigt verksam som nämndeman vid Kalmar tingsrätt. Efter att ha arbetat med arbetsrättsliga och straffrättsliga frågor under lång tid tog intresset för juridiken överhanden och han började läsa juridik vid Lunds universitet. Han tog juristexamen vid Lunds universitet 2013.

Direkt efter examen började Daniel Möller arbeta som biträdande jurist vid Visioner Advokatbyrå. I oktober 2016 erhöll han inträde i Sveriges Advokatsamfund. Den 23 december 2019 startade han Advokat Daniel Möller AB. Sedan 1 april 2024 driver han tillsammans med advokaten John Dagnevik byrån Avalon Advokater.

Daniel Möller är sedan 1 januari 2020 förordnad av Länsstyrelsen i Kalmar län som notarius publicus i Kalmar kommun. Han var tidigare, under åren 2017-2019 notarius publicus i Nybro kommun.

Daniel Möller

Advokat/innehavare

Tfn 0480-78 00 27
E-post daniel@avalonadvokater.se

Inträde i Sveriges Advokatsamfund: 2016