John Dagnevik

John Dagnevik läste juridik vid Uppsala universitet och tog examen 2010. Han har arbetat som sakkunnig i Europaparlamentet i Bryssel/Strasbourg med inriktning i utskottet för juridiska frågor, JURI. Därefter tjänstgjorde Dagnevik som tingsnotarie på Malmö tingsrätt.

John Dagnevik har därefter under ett flertal år arbetat som Kammaråklagare med inriktning på bla grova brott.

Under 2017-2018 var John Dagnevik anställd som Expert vid Polisutbildningen i Växjö och undervisade i huvudsak poliser under grundutbildning samt poliser under chefsprogram (NFU) i bland annat straff- och processrätt.

Dagnevik är sedan 2024 ledamot i Sveriges advokatsamfund. Sedan 1 april 2024 driver han tillsammans med advokaten Daniel Möller byrån Avalon Advokater.

John Dagnevik

Advokat

Tfn 0455-68 09 41
E-post john@avalonadvokater.se

Inträde i Sveriges Advokatsamfund: 2024