Asylrätt

Att söka asyl innebär att man söker skydd i ett annat land. Rätten att söka asyl är en grundläggande mänsklig rättighet.

Som asylsökande i Sverige har du ofta rätt till ett offentligt biträde, d.v.s. en advokat eller jurist som hjälper dig i processen. Det är samhället som betalar ersättning till det offentliga biträdet.

Advokat Daniel Möller förordnas regelbundet som offentliga biträde av Migrationsverket och migrationsdomstolarna.

Jurister