Försvarare

Den som är misstänkt för ett brott där det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader, eller den som sitter häktad misstänkt för ett brott har rätt till en offentlig försvarare. Den offentlige försvararen biträder under förundersökningen, t.ex. genom att närvara vid förhör, och företräder också den misstänkte i en eventuell rättegång.

Advokaterna Daniel Möller och John Dagnevik förordnas regelbundet som offentlig försvarare inom samtliga brottmål.

Jurister