LVU

LVU är en förkortning och står för lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU innebär att ett barn kan tvångsomhändertas av socialtjänsten för det fall barnets hälsa och utveckling löper allvarlig risk att skadas, antingen p.g.a. brister i omsorgen eller p.g.a. barnets egna beteende. Ett omhändertagande med stöd av LVU ska alltid prövas i domstol.

Vid mål om tvångsvård enligt LVU har både barnet och föräldrarna rätt till ett offentligt biträde – en advokat eller jurist som hjälper till i processen och företräder sin klient i domstolen.

Advokaterna Daniel Möller och John Dagnevik förordnas regelbundet av förvaltningsrätten som offentliga biträden för både föräldrar och barn i LVU-mål.

Jurister