Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för brott kan du i vissa fall ha rätt till ett målsägandebiträde – en advokat eller jurist som förordnas av domstolen för att vara till stöd och hjälp för dig, både under förundersökningen och en eventuell rättegång. Målsägandebiträdet hjälper också till att föra talan om skadestånd mot den som har begått ett brott mot dig.

Advokaterna Daniel Möller och John Dagnevik förordnas regelbundet av domstol som målsägandebiträde vid olika typer av brott.

Jurister