Särskild företrädare för barn

Om ett barn blir utsatt för brott av sin vårdnadshavare, eller någon som står vårdnadshavaren nära förordnar domstolen en advokat eller jurist att företräda barnet. Den särskilda företrädaren för barnet tar då över vårdnadshavarens rätt att t.ex. besluta om polisförhör eller läkarundersökningar som kan vara nödvändiga för att utreda brottet.

Advokaterna Daniel Möller och John Dagnevik förordnas regelbundet av domstol som särskild företrädare för barn.

Jurister